Vedlikehold og reparasjon av "alt fra klokkeradioer til PC'er" var lenge grunnstenen i verkstedets drift.

I dag fokuserer verkstedet kun på to områder:

For det første audioutstyr fra mid-fi til high-end, for det andre IKT.

Innehaveren har lenge hatt god lyd som hobby, og har i mange år utviklet, bygget og ombygget eget og andres utstyr. Hva gjelder IKT kan verkstedet takle det meste innen hardware og nettverk.

 

 

 

 

Tekst og bilder © Stein Solø 2000-2010