Steins Elektronikkverksted produserer egenutviklede apparater for salg. Vi kan også påta oss utvikling, design og småskalaproduksjon av dine produkter.

Kontakt Steins Elektronikkverksted med dine behov!

 

 
Tekst og bilder © Stein Solø 2000