Dersom du har elektronisk utstyr som trenger oppgradering eller ombygging, kan Steins Elektronikkverksted gjøre dette for deg. Vi kan ta oss av såvel analoge som digitale systemer, og er fleksible med hensyn til oppdragenes art og størrelse.

Enten det gjelder modernisering av en klassisk forsterker, eller oppgradering av harddisker på et snes PC'er, så er det en jobb for Steins Elektronikkverksted.

 

 

 

 

Tekst og bilder © Stein Solø 2000