Den indre verden

Solar-Plexuschakra

Den ytre verden
Denne verden - Steins Elektronikkverksted

Lokalisering

Solar plexus - også kjent som manipura - ligger naturlig nok i solar plexus, altså høyt på magen oppunder brystbenet.

Funksjon

Chakraet er senter for emosjonene, og for transformasjon av disse energiene. Det kalles "the business man's chakra", da det er energier på dette nivå som brukes i utadrettet viljestyrt aktivitet. Senterets funksjon er nøkkelen til individets utadvendte bruk - og misbruk - av makt og kraft. En kan betrakte solar plexus som egoets sete og kraftstasjon.
I utviklingsforstand er chakraet senter for transformasjon. Ilden representerer synliggjøring og omdanning av den energien som har vært bundet eller investert i noe. Ilden er et potensiale som realiseres.

Utvikling gjennom solar plexus-fasen krever at noe ofres: Tryggheten i å leve emosjonelt, i å dele verden i sympatier og antipatier, venner og fiender. Gevinsten er et mer nyansert syn på tilværelsen, og en større og dypere grad av frihet. Hensikten er ikke å bli følelsesløs, men å fri seg fra å leve i emosjonenes vold.

Symboler

  • Farge: Gul
  • Lyd: RAM
  • Geometrisk figur: En trekant inne i en sirkel, eller en lotusblomst med ti kronblad
  • Dyr: Offerdyr, som lam, vær eller tyr
  • Element: Ild

Drømmer

De solar plexus symboler som oftest opptrer i drømmer er gulfargen og ild i forskjellige former. Når noe i drømmen har en påfallende gulfarge er det gjerne en pekepinn om et sterkt emosjonelt innhold. Når ilden opptrer i drømmer indikerer det en pågående forvandlingsprosess, som sett fra jeg-bevissthetens ståsted har destruktive, lutrende og kreative faser.

Ilden brenner alltid noe. Resultatet er ofte at noe ødelegges, eller blir til aske . Hva er det som brenner opp i drømmen? Dette sier noe om hvilke av livets aspekter som er i behov av, eller er i forandring på det emosjonelle plan.

Neste trinn er ildens rensende funksjon. Ilden frigjør bundet energi. Er det hageavfall som brennes, eller kanskje en rusten gul bil? Drømmer om offerdyr hører gjerne hjemme på dette trinnet.

Ilden kan også stå for utviklingsprosessens drivkraft: Den alkymiske ild, oppmerksomhetens ild eller meditasjonsilden. Her står ilden i en kontrollert eller tjenende rolle, valgt som et egnet middel for å nå et mål: Et peisbål, en kokeplate, et stearinlys eller en lampe som kaster et klart gult lys.

Høyere utviklingsdrømmer viser de hellige aspektene ved ilden: En brennende busk eller lotus som ikke fortæres; en aura av ild rundt en visdomsfigur. Slike drømmer er dog ikke akkurat vanlige.