Den indre verden

Rotchakra

Den ytre verden
Denne verden

Lokalisering

Muladhara, som rotsenteret også kalles, finnes mellom bena, nærmere bestemt ved mellomkjøttet.

Funksjon

Dette chakraet har med de tyngste og langsomste energier å gjøre: Det fysiske, det materielle, overlevelse og grunnleggende livskraft. Rotchakraets tilstand vekselvirker med hvordan vi fungerer i verden. Et balansert rotsenter er knyttet til et balansert forhold til omverdenen. Den fysiske kroppen føles riktig. Praktiske gjøremål går lett. Dette kommer som resultat av en god jordforbindelse.

For sterk sentrering i rotsenteret viser seg ofte gjennom oppfatningen av den fysiske verden som den eneste virkelige. Både en slik overdreven fokusering på det fysiske og materielle, og motsetningen - mangel på kontakt til, og interesse for det fysiske plan - kan skyldes ubalanser i rotsenteret.

Symboler

  • Farge: Rød
  • Lyd: LAM
  • Geometrisk figur: En firkant i en sirkel, eller en lotusblomst med fire kronblader
  • Dyr: Grå elefant, i den vestlige verden hest, andre store, tunge, sterke dyr som lever på landjorda. Knyttet til nervesystemet: Øgler, krypdyr og insekter.
  • Element: Jord

Drømmer

Forhold vedrørende jordforbindelsen dukker svært ofte opp i drømmer. De viser seg i røde farger og symboler.
En som er for intellektuelt fiksert, eller har et urealistisk selvbilde, vil være i energimessig ubalanse grunnet manglende jordforbindelse. Som kompensasjon vil visse symboler dukke opp i drømmer: Man går på et rødt gulv, har på røde sko, kjører en rød bil el.l. Felles for symbolene er rødfargen og fokus på de nedre regioner, jord, føtter, ben.
Selvutviklingsarbeid eller annen utviklende aktivisering av rotsenteret kan gi en annen type røde drømmesymboler: Røde blomster, røde sommerfugler, røde frukter osv. Alternativt kan det vise seg som forandringer i jordelementet; fra pløying og såing til gravearbeider og - hvis jeg-bevisstheten opplever endringene som truende - videre til jordskjelv (og vulkaner, hvis også solar-plexus er involvert).