Den indre verden

Pinealchakra

Den ytre verden
Ut å fly - 90 kB

Lokalisering

Pinealchakraet, som også kalles ajna chakra, det tredje øye, eller pannechakraet, finnes mellom og i overkant av øyebrynene.

Funksjon

Chakraet har med bevissthet og erkjennelse å gjøre, dette gjelder hele spekteret intelligens - intuisjon - inspirasjon - høyere bevissthet. Overdreven fokus på pinealsenteret i meditativt arbeid kan ha negativ innflytelse på jordforbindelsen, man føler seg svevende. Dersom man stort sett er "i hodet", og er opptatt med mentale sysler, kan resultatet bli et overaktivt chakra. Dette kan av og til manifestere seg svært så fysisk: Huden i pannen blir påfallende rødflammet.

Symboler

  • Farge: Blålilla eller indigo
  • Lyd / mantra: OM
  • Geometrisk figur: En bevinget sirkel, eller en lotusblomst med to eller nittiseks kronblader
  • Dyr: Ingen
  • Element: Lys

Drømmer

Pinealchakraets tilstand vises vanligvis gjennom lilla drømmesymboler i drømmer med utspring i lavere chakra. Egentlige pinealdrømmer er svært uvanlige. Dersom slike drømmer kommer, er de fulle av lys og opplysende visjoner. Fokus er helt rettet mot kosmiske sammenhenger, helheten er åpenbar.