Den indre verden

Kronechakra

Den ytre verden
Høyere sfærer - 120 kB

Lokalisering

Kronechakraet, som på sanskrit kalles sahasrara chakra, befinner seg på toppen av issen.


Funksjon

Harmoni, visdom, fullstendig opplysning og transcendens. Forbindelsen mot det guddommelige. Chakraet utvikles og balanseres automatisk gjennom utvikling og balansering av de nedre seks chakra.

Kronechakraet kan, sammen med pinealchakraet, tvinges åpent gjennom misbruk av bl. a. hallusinogener. Dette gir kontakt med erkjennelser og sammenhenger individet ikke er tilstrekkelig modent til å møte. Misforståelser er et vanlig resultat. Konsekvensene spenner fra det interessante til det psykotiske.

Sagt på en annen (og sterkt polarisert) måte: Meditasjon er trip for fotturister: Det går stille og rolig, du kan se deg om underveis, og eventuelt forandre destinasjon hvis du ikke liker hvor det bærer hen. Men det er mye arbeid. Trip er meditasjon for pakketurister: Du blir fraktet smakk bang fra A til B, hva som finnes langs veien får du aldri vite, og hvis du ikke trives der du kommer, er jo det leit. Men det går fort, og koster lite slit. Tilsynelatende. Valget er ditt...

De fleste kilder understreker viktigheten av kun å bruke naturlige midler og metoder.


Symboler

  • Farge: Rødlilla
  • Lyd / mantra: Ingen
  • Geometrisk figur: En lotusblomst med 972 eller 1000 kronblader
  • Dyr: Ingen
  • Element: Ingen

 

Drømmer

Drømmer med lilla symboler bør, uansett nyanse, henskrives til pinealchakraet. Kronechakraet balanseres gjennom de andre chakraene, og vil derfor ikke være gjenstand for drømmearbeid.