Den indre verden

Hjertechakra

Den ytre verden
Denne verden: Familiealbum - 100 kB

Lokalisering

Hjertechakraet, eller anahata chakra, ligger midt på brystet nær hjertet.


Funksjon

Dette er senteret for høyere følelser, først og fremst kjærlighet. For endel år siden forsøkte jeg å definere begrepet, og formulerte denne arbeidsdefinisjonen: Kjærlighet er å gi det som trengs, uten betingelser; og å ta i mot det som trengs, uten krav. Dette er hverken dekkende eller helt sant, men gir i det minste et hint om uselviskhet og balanse. Den brusende følelsen av glede og lykke, høytidsstemning, og følelsen av enhet med naturen hører også hjemme her.

Hjertechakraet er et vendepunkt i energisystemet. De lavere chakraene er i hovedsak vendt mot det fysiske og jordiske, mens de høyere i stor grad er vendt mot det åndelige og immaterielle. Hjertesenteret er porten fra jeget til selvet.

Hvis man opplever tilværelsen som en konkurranse, som et zero-sum spill, er hjertet lukket. Et lukket hjerte fører til en energimessig ubalanse, som i sin tur gir grobunn for situasjoner som egoet oppfatter som lidelse, inntil tilstrekkelig lidelse knekker skallet egoet har bygget opp rundt seg. En slik dramatisk prosess er vanlig, men egentlig unødvendig, da vi kan hjelpe hjertesenteret til å åpne seg. Første skritt på veien dit er å lære seg selv å kjenne, slik at man kan akseptere seg selv som man er, og å alltid handle slik at man kan leve med seg selv; alle valg har konsekvenser. For et par tusen år siden var det en som sa at du skal elske andre som deg selv: Dette er et naturlig resultat av et åpent hjertesenter.


Symboler

  • Farge: Grønn
  • Lyd / mantra: YAM
  • Geometrisk figur: En stjerne av to likesidede trekanter inne i en sirkel, eller en lotusblomst med tolv kronblad
  • Dyr: Lettbente dyr med gevir eller horn: Hjort, gaselle, enhjørning
  • Element: Luft

 

Drømmer

Grønne planter er nok det vanligste drømmesymbol her. Plantenes tilstand vil gjerne avspeile ens utvikling og vekst.

Drømmer der en flyr kan være hjertedrømmer, men det avhenger av årsaken til flyvningen: En kan også oppleve drømmer der en flyr av manglende jordforbindelse, eller det kan være en flukt fra noe; dette er ikke hjertedrømmer. I flyvedrømmer som har med hjertet å gjøre, flyr man av og med en følelse av frihet. Det er en grad av oppløftelse, av åndeliggjørelse, over flyveopplevelsen.

Også visdomsdrømmer og veiledningsdrømmer er knyttet til hjertesenteret, da visdomslaget gjerne viser seg gjennom kjærlighet.