Den indre verden

Harachakra

Den ytre verden
Denne verden

Lokalisering

Svadhistana, eller hara (som er japansk for navle), befinner seg mellom navlen og skambenet, omtrent tre fingerbredder under navlen.

Funksjon

Chakraet er senter for spontanitet, lyst og nytelse, både seksuell og annen slags. Hvis man styres av plikt og andres forventninger, undertrykker man hara. Hvis man gjør stadig mer av lyst og med glede, indikerer det en åpning av hara.

Det er mange som ikke merker stort til impulsene fra hara, og enda flere som ikke stoler på det de måtte merke.

Symboler

  • Farge: Orange
  • Lyd: VAM
  • Geometrisk figur: En liggende månesigd i en sirkel, eller en lotusblomst med seks kronblader
  • Dyr: Makara (en mellomting mellom krokodille og hval), alle slags vanndyr som fisk, havpattedyr, sjøuhyrer
  • Element: Vann

Drømmer

Haradrømmer er vanlige. Forhold rundt hara kan dukke opp som orangefargede dyr eller ting, men oftest som vann. Jung påpekte vannets betydning som symbol for det ubevisste. Havet representerer det kollektivt ubevisste, mens innsjøer, fjorder eller bukter står for det personlig ubevisste. Vannets tilstand og kvalitet gjenspeiler gjerne forholdene i hara.

En som undertrykker hara kommer i energimessig ubalanse. Dette kan gi seg utslag i drømmer der en prøver å skaffe orange klær, går i et landskap av is og snø (frosset vann) el.l. Når harasenteret aktiveres blir ting, normer, meninger mer flytende. Frossen og blokkert energi frigjøres. Ofte opplever jeg-bevisstheten dette som en trussel; som redsel for å drukne, eller bli oppslukt slik som Jonas. Etterhvert som energiflyten blir bedre kan drømmesymboler som saftige appelsiner, rennende vann, rensende regn, bading og dåp dukke opp.