En verden av Stein

Om disse tekstene

Pedagogikk
Hypertekster
Lærerportrett
Evnerike barn
 
Matematikk
Matematisk
problemløsning

Samtaleoppgave
3,14?
Møbius
 
Naturfag
Virtuell
steinsamling

Vestfolds geologi
Økologisk jordbruk
Høyfjellsøkologi
 
KRL
JKKaSDH
(aka mormonerne)
 
IKT og ulikt
PC og personvern
PC og musikk-
undervisning

VW Caravelle og
topplokk
 
Personlig
CV   
Diktanalyse
Billedalbum
Konsertbilder
Julekaker
Ut å fly...
 

Andre sider:
 
En verden av Stein
Startside
Krone
Pineal
Hals
Hjerte
Solar Plexus
Hara
Rot
Linker
 
Steins
Elektronikkverksted
Startside
 
Ex Animo
Startside
 


Curriculum Vitae Stein Solø

Personalia

 
Fullt navn Kjell Stein Erik Solø
Familie Skilt, to barn
Adresse Nyveien 15
3080 Holmestrand
Mobil 92 45 45 45
E-post stein@xa.no
Nettsted www.xa.no
   

Yrkeserfaring

 
Lærer Sem skole, Byskogen skole Tønsberg kommune
(Adjunkt / Adjunkt med tilleggsutdanning)
 • Ungdomstrinn
 • Realfag, musikk, valgfag, arbeidslivsfag
 • Kontaktlærer, faglærer
 • Seksjonsleder realfag
 • Prosjektkoordinator LP
 • Sensor naturfag og matematikk
 • IKT-ansvarlig ungdomstrinn
 • Prosjektleder INTIS
1999 - 2020
   
Assistent ved sikringstiltak,
Nøtterøy kommune
 • Turnusarbeid helger og netter, deltid
 • Vokte og veilede sikringsdømt person
 • Samarbeid med KIF
1991 - 1999
   
Selvstendig næringsdrivende
Steins Elektronikkverksted
 • Service og rep. forbrukerelektronikk og data
 • Design og småskalaproduksjon, både analog og digital elektronikk
 • Både bedrifter og private som målgruppe
1990 - d.d.
   
Arbeidssøker
 • Jappetiden gikk brått over...
 • Forberedelser til å starte egen virksomhet
1989
   
Servicetekniker Olivetti Norge A/S,
avd. Sandefjord
 • Inne- og uteservice på PCer og perifert utstyr
 • Installasjon av lokalnett, brukerstøtte
 • Opprettet og drev lokal avd. inntil nedleggelse
1987 - 1988
   
Servicetekniker Nortrade Electronic A/S
 • Test og rep. på komponent, kort og systemnivå
 • Installasjon og brukerstøtte
 • Datakommunikasjon
 • Feilsøking i programvare
1982 - 1987
   
Elektrobefal på marinefartøy 1980 - 1982
   

Utdanning

 

Eksamener

 
30 sp videreutdanning: Matematikk 2 2011
30 sp videreutdanning: Naturfag 1 2010
4-årig høgskole, allmennlærer 1999
SMK / Befalsskolen for marinen 1980
Maritim elektroautomasjonstekniker 1980
2-årig teknisk fagskole elektronikklinje 1979
Gymnas språklinje 1977
   

Kurs

 
Radiotelefoni fly 2008
Teorikurs mikrofly 2006
12 selvutviklingskurs, 3 - 5 dg. 1989 - 1991
Etablererkurs 1990
Lokalnettkurs 1987
Optoelektronisk kurs 1986
Befalsskole lederskapskurs 1979
   

Annet

 

Verv

 
Tillitsvalgt og verneombud Byskogen skole 2013 - 2017
3. vara Utdanningsforbundet Vestfold 2012 - 2015
Valgkomitémedlem Utd.forb. Vestfold 2008 - 2012
Nestleder Utdanningsforbundet Tbg. 2005 - 2007
Grunnskoleansvarlig Utd.forb. Tbg. 2005 - 2017
Leder seksjon grunnskole Utd.forb. Tbg. 2003 - 2005
Tillitsvalgt Sem skole 2003 - 2013
Styremedlem Utdanningsforbundet Tbg. 2002 - 2019

 

Sertifikater

 
Maritim elektroautomasjonstekniker  
Førerkort C1E, BE, A1  
Båtførerbevis  
Sist endret 17.11.2020
Tekst og bilder © Stein Solø